Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833574SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833574SP
Pravougaoni senzor za diferencijalnu zaštitu - 470 x 160 mm - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact (Masterpact MTZ2) prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ3) prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Diferencijalna zaštita
[in] nazivna struja 0…3200 A
Dizajn detektora Pravougaona
Visina Unutrašnja: 160 mm
Spoljašnja: 263 mm
Širina Unutrašnja: 470 mm
Spoljašnja: 572 mm
Dubina 72 mm
Masa proizvoda 18 kg
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,0 cm
Package 1 Width 65,0 cm
Package 1 Length 34,0 cm
Package 1 Weight 18,8 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 70,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 181,2 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka