Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833576SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833576SP
Senzor za zemljosp. i zaštitu nultog prov. - 400/1600A -za MTZ1/2 - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja TCE
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact (Masterpact MTZ1) prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 400…1600 A
Visina 107,9 mm
Širina 98,6 mm
Dubina 208,3 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,5 cm
Package 1 Width 30,3 cm
Package 1 Length 24,0 cm
Package 1 Weight 3,05 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da