Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.892 fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.892
Unica - kratke kukice sa plastičnom zaštitom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Kratke kukice
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica
Uslovi upotrebe Sa kućištem u plastičnom telu sa zavrtnjima
Kompatibilnost proizvoda Univerzalni montažni ramovi
Materijal MAKROLON 2805 AMARILLO 250303: nosač kukice
Galvanizovani cink: kukicu
Standardi EN 60669-1
Dužina 15,3 mm
Masa proizvoda 0,004 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 2,500 cm
Package 1 Weight 3,500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 1,500 cm
Package 2 Width 7,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 74,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,853 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci