Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34004 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34004
Mureva Styl - set za označavanje - set od 10
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Lista sa simbolima
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva prekidač
Količina po setu Set od 10
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Materijal Papir
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Namena proizvoda Prekidač sa oznakom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,6 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 5,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 8,5 cm
Package 2 Length 8,5 cm
Package 2 Weight 65,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,906 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda