Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34007 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34007
Mureva Styl - membrana za zaptivanje - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Membrana za zaptivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal TPE (termoplastični elastomer)
Dužina 71 mm
Visina 26 mm
Širina 71 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 14,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 496 g
Package 3 Height 30 cm
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja