Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34107 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34107
Mureva Styl - noseći ram - jednostruki - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl
Nijansa boje Siva (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal PC
Dužina 84 mm
Visina 28 mm
Širina 84 mm
Projektovana dubina 19 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta NF
AENOR
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,400 cm
Package 1 Width 2,800 cm
Package 1 Length 8,400 cm
Package 1 Weight 39,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 488,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 3,650 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da