Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34555 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34555
Mureva Styl - 5 x E14 lampica 250V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Sijalica
Dopunske informacije
Baza sijalice E14
Potrošnja 5 W
Nazivni napon 230 V AC
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Namena proizvoda Signalni uređaj
Oznake kvaliteta EAC
CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 6,300 cm
Package 1 Weight 5,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 3,200 cm
Package 2 Width 7,500 cm
Package 2 Length 7,700 cm
Package 2 Weight 35,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 325
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,794 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da