Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34556 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34556
Mureva Styl - 1 x E14 LED 250V AC - crvena
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente LED
Dopunske informacije
Baza sijalice E14
Nazivni napon 230 V AC/DC
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Namena proizvoda Signalni uređaj
Oznake kvaliteta EAC
CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 558,000 g
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da