Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR35008 fotografija – Schneider- sirotin
MUR35008
Mureva Styl - uvodnik za kablove - za jednu cev M20 - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Kablovski uvodnik
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Broj kablova 1
Tip navoja M20
Kablovski uvod Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal PP (polipropilen)
SEBS
Nijansa boje Siva
Dužina 49 mm
Visina 13 mm
Širina 42 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta NF
AENOR
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 1,3 cm
Package 1 Length 4,9 cm
Package 1 Weight 47,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 566,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 4,14 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja