Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR35110 fotografija – Schneider- sirotin
MUR35110
Mureva Styl - kutija sa poklopcem za Altira uređaje - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Poklopac kutije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altira adapter za fiksiranje
Nijansa boje Siva (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Nadgradno
Tip poklopca Poklopac
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
Dužina 71 mm
Visina 29 mm
Širina 71 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK06
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 35 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,7 cm
Package 2 Width 16 cm
Package 2 Length 39,3 cm
Package 2 Weight 460 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 3,52 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda