Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR37911 fotografija – Schneider- sirotin
MUR37911
Mureva Styl - nadgradna razvodna kutija - jednostruka - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl orman
Nijansa boje Siva (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj grupa Jednostruki
Kablovski uvod Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal PP (polipropilen)
SEBS
Dužina 76 mm
Visina 54 mm
Širina 76 mm
Dubina 54 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta AENOR
NF
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,600 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 69,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 789,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,482 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda