Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR37931 fotografija – Schneider- sirotin
MUR37931
Mureva Styl - kablovski izvod - nadgradni i ugradni - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Priključak kabla
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Broj modula 1 modul
Kablovski uvod Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal SEBS
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Nijansa boje Siva
Dužina 71 mm
Visina 45 mm
Širina 71 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,700 cm
Package 1 Width 5,800 cm
Package 1 Length 8,600 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 108
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,152 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 41,108 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da