Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMF1210 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMF1210
mikroperforirana mont. ploča V1200xŠ1000 prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija 1000 mmW: 1200 mm
1200 mmW: 1000 mm
Lokacija za montiranje Direktno na zadnje odstojnike
Kliznica
Opis montažne ploče Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje 180 kg
Visina 1165 mm
Širina 965 mm
Dubina 125 mm
Debljina 2,5 mm
Masa proizvoda 21,551 kg
Specifičnost izvedbe Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 95 cm
Package 1 Length 115 cm
Package 1 Weight 20,8 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 64 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 548 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci