Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMF88 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMF88
mikroperforirana montažna ploča V800xŠ800 prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija 800 mmW: 800 mm
Lokacija za montiranje Direktno na zadnje odstojnike
Kliznica
Opis montažne ploče Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje 150 kg
Visina 765 mm
Širina 750 mm
Dubina 125 mm
Debljina 2,5 mm
Masa proizvoda 10,36 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,3 cm
Package 1 Width 74,0 cm
Package 1 Length 76,5 cm
Package 1 Weight 10,67 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 40,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 653,2 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci