Schneider-Electric SIROTIN
 
NU122430 fotografija – Schneider- sirotin
NU122430
Nadgradna kutija 2 kolone alumin.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Radna stanica
Broj modula 2 x 4 modula
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Ram
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 3 odvojive ploče
1 dno ulaz kabla 20 mm
1 dno ulaz kabla 30 mm
1 dno ulaz kabla 40 mm
1 dno ulaz kabla 25 mm
Definisani otvori 20 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina 60 mm
Širina 165 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,379 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 18,5 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 476,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,296 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja