Schneider-Electric SIROTIN
 
NU172418 fotografija – Schneider- sirotin
NU172418
Ugradna kutija 2 kolone bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Radna stanica
Broj modula 2 x 4 modula
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Način pričvršćivanja Embedment
Kukicama
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Ram
Montaža uređaja Ugradno
Kablovski uvod 5 definisani otvori 20 mm
5 definisani otvori 25 mm
2 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm
2 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Otpornost na vatru 850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina 62 mm
Širina 165 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,278 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,9 cm
Package 1 Width 17,9 cm
Package 1 Length 18,6 cm
Package 1 Weight 382,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,663 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 43,152 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 21