Schneider-Electric SIROTIN
 
NU173430 fotografija – Schneider- sirotin
NU173430
Ugradna kutija 3 kolone aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Radna stanica
Broj modula 3 x 4 modules
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Način pričvršćivanja Embedment
Kukicama
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Ram
Montaža uređaja Ugradno
Kablovski uvod 6 definisani otvori 20 mm
6 definisani otvori 25 mm
2 dno cable entries 45 x 25 mm 20 mm
4 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Otpornost na vatru 850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina 62 mm
Širina 230 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,401 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,9 cm
Package 1 Width 17,8 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 521,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,6 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 39,676 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 22