Schneider-Electric SIROTIN
 
NU174454 fotografija – Schneider- sirotin
NU174454
Ugradna kutija 4 kolone antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Radna stanica
Broj modula 4 x 4 modules
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Način pričvršćivanja Kukicama
Embedment
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Ram
Montažni ram
Montaža uređaja Ugradno
Kablovski uvod 4 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
8 definisani otvori 20 mm
8 definisani otvori 25 mm
4 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm
Otpornost na vatru 850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina 62 mm
Širina 300 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,514 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 18,5 cm
Package 1 Length 31,8 cm
Package 1 Weight 660 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 7,455 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 32