Schneider-Electric SIROTIN
 
NU201030 fotografija – Schneider- sirotin
NU201030
Ram dek. Unica Studio 5 elemenata alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Petostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Quintuple
Broj modula 5 x 2 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 369 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,047 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 37 cm
Package 1 Weight 55 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,5 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 38,2 cm
Package 2 Weight 358 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 45
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,665 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja