Schneider-Electric SIROTIN
 
NU206754 fotografija – Schneider- sirotin
NU206754
Dvostr. utičnica šuko 2P+E 16A vijč antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Standard utičnice Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
Završna obrada Ofarban
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Sertifikacija proizvoda Aenor
EAC
Dubina za ugradnju 24 mm
Dubina 47 mm
Širina 85 mm
Visina 125 mm
Masa proizvoda 0,099 kg
Obrada površine Slikano
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 13 cm
Package 1 Weight 100 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 12,5 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 638 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 45
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,494 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.