Schneider-Electric SIROTIN
 
NU210130 fotografija – Schneider- sirotin
NU210130
Ram dek. Unica Studio 1 modul alumin.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 120 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 24,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 304,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 6,2 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja