Schneider-Electric SIROTIN
 
NU210430 fotografija – Schneider- sirotin
NU210430
Ram dek. Unica Studio 4 modula alumin.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 143 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 22 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 163 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,634 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja