Schneider-Electric SIROTIN
 
NU270414 fotografija – Schneider- sirotin
NU270414
Ram dekorativni 4M boja šljive/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Plum (Pantone 8800C)
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Obrada površine Slikano
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 143 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,031 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 14,25 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 193,3 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,861 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja