Schneider-Electric SIROTIN
 
NU270424 fotografija – Schneider- sirotin
NU270424
Ram dekorativni 4M svetlo sivi/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Svetlosiva (Pantone 406C)
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Obrada površine Slikano
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 143 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,031 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 31,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,500 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 215,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,824 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja