Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280224 fotografija – Schneider- sirotin
NU280224
Ram dek. 1E Unica Studio svetlosivi/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Svetlosiva
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 85 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,500 cm
Package 2 Width 11,500 cm
Package 2 Length 11,500 cm
Package 2 Weight 272,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,152 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja