Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280252M fotografija – Schneider- sirotin
NU280252M
Ram dek. Unica Studio 1E beli alu/antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bronzana
Side color Crno (RAL 7021)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Završna obrada Brušena završna obrada
Količina po setu Set od 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 85 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,2 cm
Package 1 Width 8,6 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 20 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 11,2 cm
Package 2 Width 10,5 cm
Package 2 Length 12,2 cm
Package 2 Weight 141 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,019 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja