Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280452M fotografija – Schneider- sirotin
NU280452M
Ram dek 2E Unica Studio beli alumin/antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Double
Broj modula 2 x 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bronzana
Side color Crno (RAL 7021)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Završna obrada Brušena završna obrada
Količina po setu Set od 3
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 156 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 15,6 cm
Package 1 Weight 35,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 6,8 cm
Package 2 Width 12,7 cm
Package 2 Length 18,8 cm
Package 2 Weight 165 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,725 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda