Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280621 fotografija – Schneider- sirotin
NU280621
Ram dek. 3E Unica Studio tamnosivi/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Trostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Triple
Broj modula 3 x 2 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Tamnosiva (Pantone 425C)
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 227 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,047 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 22,700 cm
Package 1 Weight 50,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,400 cm
Package 2 Width 10,200 cm
Package 2 Length 24,600 cm
Package 2 Weight 310,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 85
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,722 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja