Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280652M fotografija – Schneider- sirotin
NU280652M
Ram Unica Studio 3E beli alumin./antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula Trostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Triple
Broj modula 3 x 2 modules
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bronzana
Side color Crno (RAL 7021)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Završna obrada Brušena završna obrada
Količina po setu Set od 3
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 227 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,047 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 22,7 cm
Package 1 Weight 49,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 5,3 cm
Package 2 Width 11 cm
Package 2 Length 24,8 cm
Package 2 Weight 208 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 51
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,976 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja