Schneider-Electric SIROTIN
 
NU306706AS fotografija – Schneider- sirotin
NU306706AS
2xUtičnica šuko 2P+E vijč./IPT lamp zel
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Standard utičnice Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Pozicija terminala za uzemljenje 45° pozicija kontakta uzemljenja
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Zelena
Signalna lampica Red indicator lamp, boja: crvena, potrošnja struje: 1.5 mA
Povezivanje - priključci IPT (Isolates Piercing Terminal)
Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Sertifikacija proizvoda EAC
Aenor
Dubina za ugradnju 31,1 mm
Dubina 40,4 mm
Širina 45 mm
Visina 90 mm
Masa proizvoda 0,079 kg
Obrada površine Neobrađeno
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 79,0 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Na ispitivanju
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Minimum percentage of recycled plastic content 53