Schneider-Electric SIROTIN
 
NU306730A fotografija – Schneider- sirotin
NU306730A
2xUtičnica šuko 2P+E vijčana/IPT alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Pozicija terminala za uzemljenje 45° pozicija kontakta uzemljenja
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
IPT (Isolates Piercing Terminal)
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
Završna obrada Ofarban
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Sertifikacija proizvoda EAC
Aenor
Dubina za ugradnju 31,1 mm
Dubina 40,4 mm
Širina 45 mm
Visina 90 mm
Masa proizvoda 0,077 kg
Obrada površine Slikano
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 79 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,9 cm
Package 2 Width 22,1 cm
Package 2 Length 28 cm
Package 2 Weight 933 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,157 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Minimum percentage of recycled plastic content 53