Schneider-Electric SIROTIN
 
NU310644N fotografija – Schneider- sirotin
NU310644N
Taster prekidač 10A 1M lokator
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Tip proizvoda ili komponente Taster
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema LED
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 40000 ciklusa, cos phi = 0,6
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Uslovi upotrebe U zatvorenom
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 1 modul
Signalna lampica LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
LED, boja: bela, potrošnja struje: 0.05 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Završna obrada Sjajno
Specific treatment - integrated within the material Neobrađeno
Način pričvršćivanja Utično
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina 34,25 mm
Dubina za ugradnju 21,15 mm
Masa proizvoda 0,0193 kg
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Sertifikacija proizvoda CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP4X
Ik stepen zaštite IK04
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Izbeljivač
Tečni sapun
Alkohol
UV otpornost
Benzin
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 443,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,137 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da