Schneider-Electric SIROTIN
 
NU341418 fotografija – Schneider- sirotin
NU341418
Utičnica RJ45 CAT6 UTP 1 modul bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Tip komunikacione utičnice RJ45 8 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-TX
Protokol komunikacionog porta ATM 1200 Mbps
Broj modula 1 modul
Broj utičnica 1
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla U/UTP
Način formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Pravac instalacije Ravno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina 40,5 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 40,5 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 17,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 180,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,05 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.