Schneider-Electric SIROTIN
 
NU348630 fotografija – Schneider- sirotin
NU348630
Utičnica za zvučnike 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Primena uređaja Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada Painted powder coated
Dubina 32 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,034 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP2XC
Ik stepen zaštite IK02
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 24,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 521 g
Package 3 Height 80 cm
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.