Schneider-Electric SIROTIN
 
NU360130 fotografija – Schneider- sirotin
NU360130
Prijemnik Bluetooth ugradni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Audio prijemnik
Prezentacija uređaja Mehanizam sa centralnom pločom
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Kukicama
Zavrtnjima
Sastav uređaja 1 audio prijemnik
1 napajanje
Tip komunikacije Bluetooth (10 m)
Tip priključka Priključak (3,5 mm), 62 Ohm
Nijansa boje Aluminijum
[ue] nazivni napon Audio prijemnik: 15/16 V DC
Napajanja: 265 V AC 47...63 Hz
Potrošnja struje 4.5...100 mA sa Bluetooth-om
4.5...75 mA sa priključkom
Maksimalna potrošnja u w 12 W za napajanja
Naponski ulaz 100 mVrms sa priključkom
Napon izlaza 15 V DC napajanja:
Struja izlaza 800 mA napajanja
Nazivna izlazna snaga 2,5 W
5 W
0 W
1,5 W
Left/right channel separation 58 dB
Propusni opseg 45…20000 Hz
Odnos signal/šum 84 dB
Bluetooth identifi cation number 0…9999
Frekvencija prenosa 2,4 GHz
RF Power transmitter 7 dBm
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…60 °C
Masa proizvoda 0,24 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 14,300 cm
Package 1 Weight 225,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,784 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da