Schneider-Electric SIROTIN
 
NU360230 fotografija – Schneider- sirotin
NU360230
Jedinica za kontrolu jačine zvuka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa New Unica
Tip proizvoda ili komponente Volume controller
Prezentacija uređaja Mehanizam
Način pričvršćivanja Utično
[ue] nazivni napon 12 V
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje Rotary
Označavanje Volume symbol
+
-
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka 1.5...2.5 mm²
Materijal PC (polikarbonat): kućište
Sertifikacija proizvoda CE
Dubina za ugradnju 30 mm
Dubina 43,95 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,3 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 69,7 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,197 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 43,65 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da