Schneider-Electric SIROTIN
 
NU378530 fotografija – Schneider- sirotin
NU378530
Zujalica 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente Zujalica
Prezentacija uređaja Mehanizam
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Struja potrošnje 40 mA
Tip podešavanja Podešavanje jačina zvuka zavrtnjem
Montaža uređaja Ugradno
Vreme uključenja/isključenja <= 30 ms
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Nivo zvuka Između 76 i 80 dB
Poprečni presek kabla 0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Dubina za ugradnju 31 mm
Dubina 50 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,091 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 50,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 572,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,345 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.