Schneider-Electric SIROTIN
 
NU386230 fotografija – Schneider- sirotin
NU386230
Kablovski otvor 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente Priključak kabla
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 A
Povezivanje - priključci Kabl
Broj kablova 1 12 mm² za fleksibilni
1 12 mm² za kruti
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Standardi EN 60670-22
CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 23 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 316 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,79 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.