Schneider-Electric SIROTIN
 
NU6004V89 fotografija – Schneider- sirotin
NU6004V89
Ram dek Vert Unica Pure 2E prozirni beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Pure
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Pravac instalacije Vertikalno
Tip prekidača Double
Broj modula 2 x 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Plexiglass: dekorativni ram
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 85 mm
Visina 160 mm
Dubina 11 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 99,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 816,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda