Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7002G fotografija – Schneider- sirotin
NU7002G
Montažni ram 1G Zamak sa žabicama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Montažni ram sa dugim kukicama
Broj modula 2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Dugačkim kukicama
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Oblik Kvadrat
Materijal Zamak
Dubina 11,5 mm
Širina 74 mm
Visina 74 mm
Masa proizvoda 0,039 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 17,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 2,031 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,540 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja