Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7002P fotografija – Schneider- sirotin
NU7002P
Plastični montažni ram 2 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Montažni ram
Broj modula 2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Oblik Kvadrat
Materijal PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Dubina 7,88 mm
Širina 75 mm
Visina 75 mm
Masa proizvoda 0,011 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,800 cm
Package 1 Width 7,300 cm
Package 1 Length 7,300 cm
Package 1 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 12,300 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 652,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,703 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja