Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7103P fotografija – Schneider- sirotin
NU7103P
Plastični montažni ram 3 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 3 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Dubina 9,3 mm
Širina 70 mm
Visina 105,5 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,9 cm
Package 1 Width 10,6 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 17 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,4 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 11 cm
Package 2 Weight 226 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,51 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja