Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7104 fotografija – Schneider- sirotin
NU7104
Zamak montažni ram 4 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Broj modula 4 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Dubina 7,8 mm
Širina 70 mm
Visina 128 mm
Masa proizvoda 0,071 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 12,8 cm
Package 1 Weight 75 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 778 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,632 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja