Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7104P fotografija – Schneider- sirotin
NU7104P
Montažni ram 4M tehnopolimer
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 4 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Zavrtnji
Oblik Pravougaoni
Materijal Plastika
Dubina 9,5 mm
Širina 128 mm
Visina 70 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,600 cm
Package 2 Width 9,300 cm
Package 2 Length 25,200 cm
Package 2 Weight 265,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 280
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7,848 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja