Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7107 fotografija – Schneider- sirotin
NU7107
Montažni ram 7M Zamak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 7 modela (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Zavrtnji
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Dubina 8 mm
Širina 197 mm
Visina 77 mm
Masa proizvoda 0,088 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 100,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 21,500 cm
Package 2 Weight 1,050 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,444 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja