Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7892 fotografija – Schneider- sirotin
NU7892
Kratke kukice za Zamak montažni ram
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Claw kit
Dopunske informacije
Uslovi upotrebe Sa kućištem u plastičnom telu sa zavrtnjima
Kompatibilnost proizvoda Univerzalni montažni ramovi
Materijal PC: nosač kukice
Čelik: kukicu
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Dužina 35,4 mm
Masa proizvoda 0,0056 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 1,500 cm
Package 1 Length 3,700 cm
Package 1 Weight 6,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 800
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,799 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 12800
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 101,284 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja