Schneider-Electric SIROTIN
 
NU800244 fotografija – Schneider- sirotin
NU800244
Nadgradna kutija 1E Unica Studio krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj modula 1 x 2 modules
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 4 definisani otvori
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Dubina 40 mm
Širina 83 mm
Visina 83 mm
Masa proizvoda 0,052 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 52,500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 653,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,527 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja