Schneider-Electric SIROTIN
 
NU800418 fotografija – Schneider- sirotin
NU800418
Nadgradna kutija 2E Unica Studio bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj modula 2 x 2 modula
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 6 definisani otvori
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Dubina 40 mm
Širina 174 mm
Visina 83 mm
Masa proizvoda 0,089 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 17,4 cm
Package 1 Weight 89 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 12 cm
Package 2 Width 17,5 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 580 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 45
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,986 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja