Schneider-Electric SIROTIN
 
NU800618 fotografija – Schneider- sirotin
NU800618
Nadgradna kutija 3E Unica Studio bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj modula 3 x 2 modules
Broj dvostrukih modula Trostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 6 definisani otvori
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Dubina 40 mm
Širina 225 mm
Visina 83 mm
Masa proizvoda 0,117 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 22,2 cm
Package 1 Weight 122 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 11,2 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 24,6 cm
Package 2 Weight 334 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,77 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja