Schneider-Electric SIROTIN
 
NU810318 fotografija – Schneider- sirotin
NU810318
Kutija Studio 3M za površinsku montažu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Površinska kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj modula 3 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Sa 4 pina
Dodatne informacije Samogasivi materijali
Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda Za pravougaoni montažni ram
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Obrada površine Neobrađeno
Dubina 40 mm
Širina 118 mm
Visina 83 mm
Masa proizvoda 0,063 kg
Okruženje
Standardi UNE 60670-1
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Aceton
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Tečni sapun
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 70 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 12,2 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 24,5 cm
Package 2 Weight 468,1 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 75
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,724 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja